Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Oulun numismaattinen kerho r.y.
Perustettu 1962

Tietoa rahoista
Suomen harvinaiset setelit
Numismaatikon tietopankki
Linkkejä
Keskustelu

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.
Kokoontumiset
Rahojen arviointi ja osto
Kerhon historia
Tiedotteita
Tarvikemyynti
Toimihenkilöt

Huutokaupat
Kohteiden jättäminen
Huutokauppaan osallistuminen
Listat ja tulokset

Jäsenyys
Liittyminen
Osoitteenmuutos
Eroaminen

 


KEVÄTKOKOUS 2.4.2012

Päivitetty 18.4.2012

PÖYTÄKIRJA

 1. Oulun Numismaattisen kerhon puheenjohtaja Markku Sumén avasi kokouksen klo 18:04.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Auvo Tirkkonen. Sihteeriksi valittiin Esa Moilanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Paitsola ja Rauno Mäkitalo. Tirkkonen, Paitsola tai Mäkitalo eivät ole olleet vuonna 2011 hallituksen jäsenenä.
 3. Kokouskutsut on lähetetty riittävän ajoissa. Ne on lähetetty 12.3.2012 kirjepostituksen piirissä oleville jäsenille. Sähköpostitse kutsut on lähetetty 13.3.2012. Lisäksi esityslista on ollut nähtävillä kerhon nettisivuilla viikon ajan. Kevätkokouksessa oli läsnä 20 kerhon jäsentä. Heidän nimikirjoituksensa ovat nähtävillä kerhon vieraskirjassa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 5. Varainhoitaja Aki Löytynoja esitteli kerhon tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2011. Tulos oli _____ euroa tappiollinen. Tase oli _____ euroa. Todettiin, että kerholla ei enää ole tarvikevarastoa, sen jämät on myyty keräilymessuilla Jani Nuorala Oy:lle. Kyseinen tapahtuma oli jäänyt kirjaamatta tileihin ja myynnistä saatu summa todennäköisesti sisältyi messumyyntiin. Tarvikevarasto pyydettiin oikaisemaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

  Keskustelua herätti kerhon pitkäaikainen sijoitus korkorahastoon. Sitä pidettiin tuottamattomana. Kokous esitti asian siirtämistä hallitukselle uudelleen mietittäväksi.

  Sihteeri Esa Moilanen luki toimintakertomuksen vuodelta 2011. Toimintakertomusta päätettiin tarkentaa niiltä osin kuin nuorisojäsenyyden ehtoihin ja jäsenmaksuun oli tullut muutoksia vuoden 2011 alusta. Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon kerhon tilien hoidosta.
 6. Kun kokouksen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko tilinpäätös vahvistaa, ja hallituksen jäsenille ja muille vastuuhenkilöille myöntää vastuuvapaus, niin Timo Ernvall esitti vastuuvapauden myöntämistä. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille vastuuhenkilöille yksimielisesti.
 7. Muut asiat:
  1. Esa Moilanen esitti toiveen, että kerhon 50-vuotisjuhlissa otetut digikuvat toimitettaisiin sihteereille arkistoitavaksi ja mahdollisesti käytettäväksi joissakin julkaisuissa.
  2. Pekka Alatalo esitteli Antti Heinosen kerholle 50-vuotislahjaksi lahjoittaman teoksen, Viimeiset markat. Teos on jäsenten lainattavissa.
  3. Tero Kontiokari kertoi alustavan arvion juhlahuutokaupan myynnistä ja tuloksesta kulujen vähentämisen jälkeen.
  4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35.

Auvo Tirkkonen, kokouksen puheenjohtaja
Esa Moilanen, kokouksen sihteeri
Juhani Paitsola, pöytäkirjantarkastaja
Rauno Mäkitalo, pöytäkirjantarkastaja

 

Sähköpostiosoite